Soba Jacka Nicholsona

Soba Jacka Nicholsona Ova knjiga otvara cijeli niz va nih i osjetljivih pitanja na koja naj e e nije mogu e odgovoriti decidirano no u situaciji kakva prevladava u dru tvima na cijelome ex Yu prostoru iznimno je va no d

 • Title: Soba Jacka Nicholsona
 • Author: Miroslav Mićanović
 • ISBN: null
 • Page: 329
 • Format: Paperback
 • Ova knjiga otvara cijeli niz va nih i osjetljivih pitanja, na koja naj e e nije mogu e odgovoriti decidirano, no u situaciji kakva prevladava u dru tvima na cijelome ex Yu prostoru, iznimno je va no da se takva pitanja po nu postavljati esto, jer nas i to na neki na in pribli ava mogu im odgovorima Sam autor ka e Nije nimalo ugodno ivjeti sa spoznajom da niti jedna riOva knjiga otvara cijeli niz va nih i osjetljivih pitanja, na koja naj e e nije mogu e odgovoriti decidirano, no u situaciji kakva prevladava u dru tvima na cijelome ex Yu prostoru, iznimno je va no da se takva pitanja po nu postavljati esto, jer nas i to na neki na in pribli ava mogu im odgovorima Sam autor ka e Nije nimalo ugodno ivjeti sa spoznajom da niti jedna rije kajanja, iskrene isprike nije dovoljno iskupljuju a i da od va ega mjesta nepopravljivog grje nika u povijesti, sve i da elite, ne mo ete pobje i I koliko god iskreni bili i usprkos va em trudu, gotovo je nemogu e ikoga, a ponajmanje kriti ku ali, i onu drugu javnost uvjeriti da se u tim gestama ne radi ni o kakvu prakticiranju neobvezuju e politi ke mode, gdje se, jer je to po eljan na in politi kog djelovanja, kao da svi jedni drugima ritualno ispri avamo I ta je spoznaja uistinu frustriraju a Upravo iz tih razloga u inilo mi se da bi nam neka historijska iskustva u jednako slo enim odnosima izme u modernih Nijemaca i idova mogla biti korisna u razrje avanju tih problemati nih i traumati nih odnosa Kona no, neke o ite politi ke i eti ke sli nosti koje definiraju i jedan i drugi odnos nije bilo mogu e ne primijetiti.Branko egec

  • Best Read [Miroslav Mićanović] ☆ Soba Jacka Nicholsona || [Crime Book] PDF ☆
   329 Miroslav Mićanović
  • thumbnail Title: Best Read [Miroslav Mićanović] ☆ Soba Jacka Nicholsona || [Crime Book] PDF ☆
   Posted by:Miroslav Mićanović
   Published :2020-01-04T20:58:32+00:00


  About “Miroslav Mićanović

  • Miroslav Mićanović

   Miroslav Mi anovi ro en je 15 kolovoza 1960 godine u Br kom ivio u Gunji Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Objavljuje pjesme, pri e, kritike i eseje Tekstovi su mu uvr tavani u razli ite antologije, izbore, preglede i prevo eni na druge jezike Sastavio s B egecom pregled hrvatskoga pjesni tva osamdesetih i devedesetih Strast razlike, tamni zvuk praznine Quorum, Zagreb, 1995 Autor antologije suvremenoga hrvatskog pjesni tva Utjeha kaosa Zagreb, 2006 , prevedene i objavljena na engleskom i ma arskom jeziku Objavljuje poeziju, prozu i kritike na radiju, u dnevnim novinama i asopisima Sudionik hrvatskih i europskih festivala, voditelj radionica poezije i kratke pri e Dugogodi nji je urednik asopisa Quorum i biblioteka u izdava kom poduze u Naklada MD Radi u Agenciji za odgoj i obrazovanje ivi u Zagrebu.  246 thoughts on “Soba Jacka Nicholsona

  • U pjesmama ili (kao ovdje) u pričama, Mićanović nas vodi kroz prekrasno ispričane intimne vinjete obilježene poznatim mjestima - Sloboština, Gunja, Australija, Murter, Vlaška ulica. Pisci i prijatelji, žene i umjetnici, radnici i seljaci Mićanović nas izvlači iz halabuke, kakofonije, galame nezajažljivog ritma aktualnosti da bi nas preselio u vlastiti iščašeni univerzum.Iščašen, valjda, zbog osjećajnosti za koju nikako da nađemo vremena, nikako da stanemo na loptu i da uhvati [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *