Marmara'da Bir Ada

Marmara da Bir Ada Bu kitap kendi hayat maceram n bir sahnesini anlat yor Orada memleketin siyaset lemine kar m bir ki inin hat ralar ndan ok insan kaderinin ak l basiret vicdan korkakl k cesaret h yanet sadakat

 • Title: Marmara'da Bir Ada
 • Author: Samet Ağaoğlu
 • ISBN: 9789750820199
 • Page: 238
 • Format: Paperback
 • Bu kitap kendi hayat maceram n bir sahnesini anlat yor Orada memleketin siyaset lemine kar m bir ki inin hat ralar ndan ok, insan kaderinin ak l, basiret, vicdan, korkakl k, cesaret, h yanet, sadakat gibi tecellilerinden sesler duyacak, renkler g recek, kokular alacaks n z Bir de milletin tarihe g m bir devrinden ibret dersleri

  • [PDF] ✓ Unlimited ☆ Marmara'da Bir Ada : by Samet Ağaoğlu ´
   238 Samet Ağaoğlu
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Unlimited ☆ Marmara'da Bir Ada : by Samet Ağaoğlu ´
   Posted by:Samet Ağaoğlu
   Published :2019-07-09T20:04:20+00:00


  About “Samet Ağaoğlu

  • Samet Ağaoğlu

   Samet A ao lu 1909 da Bak de do du 6 A ustos 1982 de stanbul da ld lk ve orta renimini Beyaz t Feyziye Mektebi nde tamamlad 1926 y l nda Ankara Lisesi ni, 1931 y l nda ise Ankara Hukuk Fak ltesi ni bitirdi niversite e itiminden sonra doktora al mas amac yla gitti i Strasbourg da on alt ay kald Ancak, doktoras n tamamlamadan T rkiye ye d nd ktisat ve ticaret bakanl klar nda al t.Fikir ve siyaset adam Ahmet A ao lu nun o lu olan Samet A ao lu, avukatl a ba lad 1946 y l nda Demokrat Parti ye kat larak siyasete at ld 1950 ile 1960 aras nda Manisa Milletvekili olarak Meclis te yer ald Ayn d nem, Adnan Menderes h k metlerinde al ma, sanayi ve devlet bakanl g revlerinde bulundu 27 May s 1960 ihtilalinin ard ndan yarg lanarak m r boyu hapse mahk m edildi mral ve Kayseri cezaevlerinde tutuklu kald 1964 y l nda Yass ada h k ml leri i in kar lan af sonucu serbest kald Siyasi i erikli pek ok yaz ya imza atm olan Samet A ao lu, yk ve denemelerini ise d nemin, Varl k, Y cel, r gibi nemli edebiyat dergilerinde yay mlad.  483 thoughts on “Marmara'da Bir Ada

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *