Yunus Emre: Hayatı ve Bütün Şiirleri

Yunus Emre Hayat ve B t n iirleri Yunus Emre Hayat n ve halk n dili ile g r bir lirizmi kayna t rarak tasavvuf iirinin kurucular ndan biri olmay ba aran unutulmaz bir y zy l sonu y zy l ba ozan d r Elinizdeki kitaptaysa Yunus

 • Title: Yunus Emre: Hayatı ve Bütün Şiirleri
 • Author: Abdülbaki Gölpınarlı
 • ISBN: null
 • Page: 166
 • Format: Hardcover
 • Yunus Emre Hayat n ve halk n dili ile g r bir lirizmi kayna t rarak, tasavvuf iirinin kurucular ndan biri olmay ba aran unutulmaz bir 13 y zy l sonu 14 y zy l ba ozan d r Elinizdeki kitaptaysa, Yunus Emre nin 1307 8 y llar nda yazd bilinen k k mesnev si Ris let n Nushiyye nin t Kitab yan s ra, G lp narl n n 1930 lardan 1981 e dek s rd rd al malYunus Emre Hayat n ve halk n dili ile g r bir lirizmi kayna t rarak, tasavvuf iirinin kurucular ndan biri olmay ba aran unutulmaz bir 13 y zy l sonu 14 y zy l ba ozan d r Elinizdeki kitaptaysa, Yunus Emre nin 1307 8 y llar nda yazd bilinen k k mesnev si Ris let n Nushiyye nin t Kitab yan s ra, G lp narl n n 1930 lardan 1981 e dek s rd rd al malarla, ozana ait oldu u kesinle mi B t n iirleri yer almaktad r.Abd lb ki G lp narl 1900 1982 20 y zy lda lkemizin yeti tirdi i en nemli edebiyat tarih ilerinden ve arkiyat do ubilimcilerindendir Hasan li y cel in Bakanl k Klasiklerinden 1980 lere, d van, tasavvuf ve halk edebiyat m zdan ve Fars a yapt temel yap t evirileri ve incelemeleriyle de k lt r hayat m zda unutulmaz bir iz b rakan G lp narl n n say s z eseri aras nda, Mevl na K lliyat , Fuzul , Nedim ve Yunus Emre nin d vanlar da vard r.

  • Free Read [Fiction Book] ↠ Yunus Emre: Hayatı ve Bütün Şiirleri - by Abdülbaki Gölpınarlı ↠
   166 Abdülbaki Gölpınarlı
  • thumbnail Title: Free Read [Fiction Book] ↠ Yunus Emre: Hayatı ve Bütün Şiirleri - by Abdülbaki Gölpınarlı ↠
   Posted by:Abdülbaki Gölpınarlı
   Published :2019-04-20T00:13:03+00:00


  About “Abdülbaki Gölpınarlı

  • Abdülbaki Gölpınarlı

   As l ad Mustafa zzet B k olan edebiyat tarih isi ve evirmendir.Abdulbaki G lp narl n n atalar Kafkas k kenli Vubh veya Ub hlard r Gazeteci olan babas Ahmed Ag h Efendi, Mevlev idi Gelenbev d d sinin son s n f ndayken babas n kaybetti Tahsiline ara vererek al maya ba lad stanbul Vezneciler de kitap l kla u ra t orum un Alaca il esindeki Menb i rf n ptid Mektebinde retmenlik ve idarecilik yapt 1922 de stanbul a d nd , s navla son s n f na girdi i stanbul Erkek Muallim Mektebi ni, ard ndan da stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi, T rk Dili ve Edebiyat B l m n , Profes r K pr l z de Mehmet Fuat Bey in nezaretinde haz rlad Mel milik ve Mel miler adl mezuniyet tezi ile bitirdi 1930 Edebiyat retmeni olarak Konya, Kayseri, Bal kesir, Kastamonu liseleriyle stanbul Haydarpa a Lisesi nde al t Ankara niversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fak ltesi nde Fars a okutmanl yapt Doktoras n verdikten sonra ayn fak ltede Metinler erhi okuttu stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi nde slam T rk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyat dersleri verdi 1945 te T rk Ceza Kanunu nun 142 maddesine ayk r davrand iddias yla tutukland 10 ay hapis yatt ktan sonra beraat etti ve yeniden g revine d nd 1949 da kendi iste iyle emekliye ayr ld.  888 thoughts on “Yunus Emre: Hayatı ve Bütün Şiirleri

  • Yunus Emre 'yi bir de bu kaynaktan okuyun derim. Benim okuduğum en doyurucu kaynak buydu. Herkes Yunus Emre' ye sahip çıkıyor. Bunu bilmek en çok onu mutlu ederdi sanırım! Tavsiyemdir


  • Yunus Emre Hayatı ve Bütün ŞiirleriHazırlayan: Abdülbâki Gölpınarlı1skı, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1971. 511 s.(bendeki, elimdeki, okuduğum baskı; 1983, 5, 566 s.)"Ben ayımı yerde gördüm,Ne isterim gökyüzünde.Benim yüzüm yerde gerek,Bana rahmet yerden yağar.”Çağımızda kardeşliği, eşitliği, insanın insana sevgisini ısıtan ateşi yüzyıllar önce Yunus Emre yakmıştır. Bu ancak büyük şairlere, bu sanatçılara özgü bir yüceliktir.(arka kapak [...]


  • Yunus Emre'nin dizelerine, Abdülbaki Gölpınarlı hocanın çalışmasına puan vermek, yıldız vermek benim ne haddime. Kitap Abdülbaki hocanın ön açıklamalarıyla başlıyor. Burada anlatılanlar Yunus'u ve yaşadığı çağı anlamak adına çok değerli bilgiler veriyor. Ardından Yunus Emre'nin beyitleri, en sonda da beyitlere ilişkin notlar, sözlük ve dizin var. Bu haliyle daha çok akademik düzeyde bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Otobüste, kumsalda, uyku öncesi ok [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *