U znaku vampirice: Ženske priče o krvopijama

U znaku vampirice enske pri e o krvopijama U ZNAKU VAMPIRICE zbirka originalnih pri a doma ih spisateljica koju je priredio Goran Skrobonja trinaesta je knjiga u biblioteci slipstrim knji evnosti FRAKTALI

 • Title: U znaku vampirice: Ženske priče o krvopijama
 • Author: Goran Skrobonja Jelena Lengold Laura Barna Mirjana Đurđević Verica Vinsent Kol Branka Selaković Mirjana Marinšek Nikolić Neda Mandić-Spasojević
 • ISBN: 9788687701199
 • Page: 385
 • Format: Paperback
 • U ZNAKU VAMPIRICE, zbirka originalnih pri a doma ih spisateljica koju je priredio Goran Skrobonja, trinaesta je knjiga u biblioteci slipstrim knji evnosti FRAKTALI.

  I osnovna kola akovec Naslovnica U enici .D razreda Hana Kri tofi , Vito Lesar, Lucija Skender, Helena Veselko i Eva Maria Zdolec u pratnji u iteljice Gordane Ov ar, sudjelovali su i travnja na PAFF u Petrijanec Amateur Film Festival gdje su se predstavili svojim kratkim filmom na njema kom jeziku Schneewittchen.

  • · U znaku vampirice: Ženske priče o krvopijama || Ü PDF Read by ↠ Goran Skrobonja Jelena Lengold Laura Barna Mirjana Đurđević Verica Vinsent Kol Branka Selaković Mirjana Marinšek Nikolić Neda Mandić-Spasojević
   385 Goran Skrobonja Jelena Lengold Laura Barna Mirjana Đurđević Verica Vinsent Kol Branka Selaković Mirjana Marinšek Nikolić Neda Mandić-Spasojević
  • thumbnail Title: · U znaku vampirice: Ženske priče o krvopijama || Ü PDF Read by ↠ Goran Skrobonja Jelena Lengold Laura Barna Mirjana Đurđević Verica Vinsent Kol Branka Selaković Mirjana Marinšek Nikolić Neda Mandić-Spasojević
   Posted by:Goran Skrobonja Jelena Lengold Laura Barna Mirjana Đurđević Verica Vinsent Kol Branka Selaković Mirjana Marinšek Nikolić Neda Mandić-Spasojević
   Published :2019-02-06T06:25:32+00:00


  About “Goran Skrobonja Jelena Lengold Laura Barna Mirjana Đurđević Verica Vinsent Kol Branka Selaković Mirjana Marinšek Nikolić Neda Mandić-Spasojević

  • Goran Skrobonja Jelena Lengold Laura Barna Mirjana Đurđević Verica Vinsent Kol Branka Selaković Mirjana Marinšek Nikolić Neda Mandić-Spasojević

   Goran Skrobonja je ro en 28.03.1962 godine u Beogradu Diplomirao je 1985 na beogradskom Pravnom fakultetu Od 1986 pa do danas bavio se profesionalno spoljnom trgovinom i bio na rukovode im funkcijama u kompanijama Simpo Vranje, ICN Galenika , Terra Trade , Decotra Engineering i HIP Petrohemija , da bi od 2009 postao generalni sekretar Srpskog udru enja izdava a i knji ara SUIK iz Beograda Tako e, od 1990 godine, Goran Skrobonja je imenovani stalni sudski tuma za engleski jezik pri Okru nom sudu u Beogradu.Prva Goranova pri a koja se pojavila u nekoj zvani noj publikaciji bila je Poklon s neba koju je objavio zagreba ki asopis Sirius u svom broju 134 jul 1987 Od tada, on je objavio brojne kratke pri e, novele i romane, preveo hiljade i hiljade stranica vrhunske anrovske knji evnosti s engleskog jezika i kao izdava objavio neka od klju nih dela koja se mogu uvrstiti u anrove horora i nau ne fantastike.Goran Skrobonja ivi i radi u Beogradu O enjen je supruga Dragana i ima dve k erke Aleksandru i Teodoru.  930 thoughts on “U znaku vampirice: Ženske priče o krvopijama

  • Najpoznatije ime u ovoj antologiji je Mirjana Đurđević, autorka desetak romana i dobitinica prestižne regionalne nagrade „Meša Selimović“. Koristeći prepoznatljivi britki humor, Mirjana Đurđević ispisuje minijaturu Ko ti gleda profil. Njen „vampir“ je zapravo neostvareni pisac koji pod alijasom Arnold Paole (konsultovati Wikipediju za pojašnjenje) na Fejsbuku vreba svoje uspešnije kolege – od Ljubice Arsić, preko Dexe Pantelejskog, do same Mirjane Đurđević. Ko ti gleda [...]  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *