Bizim Gizli Bahçemizden

Bizim Gizli Bah emizden S k s k sorard n Bizi ne zaman yazacaks n sevgilim diye Ben de Daha vakit var birtanem derdim Daha ya ayacak ok eyimiz var leride hepsini yazaca m leride Neydi ki bekledi im S n rs z zamanda o bil

 • Title: Bizim Gizli Bahçemizden
 • Author: Nermin Bezmen
 • ISBN: 6051112305
 • Page: 129
 • Format: Paperback
 • S k s k sorard n, Bizi ne zaman yazacaks n sevgilim diye Ben de, Daha vakit var, birtanem derdim Daha ya ayacak ok eyimiz var leride hepsini yazaca m leride Neydi ki bekledi im S n rs z zamanda, o bilinemez, kestirilemez mr n zaman nda, neyi beklemi tim ki Bak, i te imdi yaz yorum can m benim Demek, kendili inden gelmi kap ma zaman seni, beni, biziS k s k sorard n, Bizi ne zaman yazacaks n sevgilim diye Ben de, Daha vakit var, birtanem derdim Daha ya ayacak ok eyimiz var leride hepsini yazaca m leride Neydi ki bekledi im S n rs z zamanda, o bilinemez, kestirilemez mr n zaman nda, neyi beklemi tim ki Bak, i te imdi yaz yorum can m benim Demek, kendili inden gelmi kap ma zaman seni, beni, bizi yazd rmak i in.Bana ait de ilmi belirlemek, ne zaman yazaca m.Sen d meni ele ald n yine, a k denizlerde oldu u gibi Sevilenin ard ndan yaz lm uzun bir mektup mu bu kitap Yoksa bir hat rat m Otuz d rt bu uk sene s rm bir tutkunun roman m Yoksa dayan lmaz bir zlemin, zmir de g nbat m renkleriyle bezenmi iiri mi Baz baz , tek bir paragrafta koca bir evlili i anlat yor bu kitap.Ama daha ok cesur bir a k hik yesini yazar Nermin Bezmen in yak n zamanda kaybetti i sevgili kocas Pamir Bezmen le tan malar n ve a klar n anlat yor Sevilenin ard ndan a lan yaray ustas oldu u kalemiyle sar yor Nermin Bezmen.D n bug ne ta yarak

  • [PDF] ✓ Free Read ☆ Bizim Gizli Bahçemizden : by Nermin Bezmen ↠
   129 Nermin Bezmen
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Read ☆ Bizim Gizli Bahçemizden : by Nermin Bezmen ↠
   Posted by:Nermin Bezmen
   Published :2019-01-16T18:18:27+00:00


  About “Nermin Bezmen

  • Nermin Bezmen

   Nermin Bezmen, Antalya da do du Ma ka lkokulu nda okuduktan sonra, Atat rk K z Lisesi ne gitti Son s n fta Amerika dan burs kazand Amerika d n , stanbul niversitesi Sultanahmet Sevk ve darecilik Y ksek Okulu na gitti ve 1974 y l nda mezun oldu iir, resim ve T rk s sleme sanatlar ile ilgilendi Yazar n onu a k n kitab vard r Bunlardan baz lar S r a Tuzak , Zihnimin Kanatlar , Turkuaz a D n , S r , K rk K r k K p ve Mengene G menleri dir Yazar, son olarak Bizim Gizli Bah emizden adl kitab n yazd.Minyat r ustas , zg n bask sanat s , restorat r ve yazar Nermin Bezmen, ayn zamanda at lyesinde yeti kinlere ve ocuklara 25 y ld r resim dersi vermektedir TRT de canl yay n sunuculu u, e itli dergilerde k e yazarl , dizi r portajlar, panel organizasyon y netimi ve halkla ili kiler ve yoga e itmenli i de yapan Nermin Bezmen roman yazmaya 1991 y l nda ba lad.Daha ok uzun s ren ara t rmalardan sonra yazd tarihi romanlar yla tan nan Nermin Bezmen, roman ve yk lerindeki karakter analizleri, ger ek i anlat m ve ustal kl kurgusuyla k sa s rede kendisine az msanmayacak bir hayran kitlesi kazand rd ve kitaplar aylarca ok satarlar listelerinde kald Ba l ca eserleri Uyand ran A k iir, 1991 , Kurt Seyt Shura roman, 1992 ngilizce ve T rk e , Kurt Seyt Murka roman, 1993 , Mengene G menleri roman, 1994 , Zihnimin Kanatlar denemeler, 1995 , Turkuaz a D n derleme, roman, 1996 , Bir Gece Yolculu u fantastik roman, 1999 , Bir Duayenin Hat rat derleme an , 2002 , S r roman, 2006 , K rk K r k K p hik ye, 1999, 2006 , Aurora n n ncileri roman, 2007 , S r a Tuzak roman, 2007.  363 thoughts on “Bizim Gizli Bahçemizden

  • Garip bir şekilde, ilk 80 sayfasında kitabı kapatıp, elime almak istemedim. Alışık olduğum Nermin Bezmen ile alakası yoktu, yaklaşık 100yfasından sonra alıştığımız dil geri döndü, lakin diğer kitaplarıyla mukayese kabul etmez  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *